Folket väljer inte statsminister

REINFELDT SAHLIN DEBATT

Idag möttes Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i en duell I radions P1. Debatten utmålades som en duell mellan de bägge statsministerkandidaterna. Och visst är det så att Fredrik Reinfeldt med all sannolikhet får fortsätta att vara statsminister om de borgerliga vinner valet och Mona väljs till statsminister om de rödgröna vinner.

Men det är inte folket som direkt väljer statsminister. Statsministern väljs av riksdagen på förslag av talmannen. Talmannen skulle alltså kunna föreslå någon helt annat som statsminister än den som leder det största partiet inom respektive allians och riksdagen skulle kunna rösta om detta.

Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman enskilda överläggningar med partiledarna och utser därefter en statsministerkandidat. Riksdagen röstar om förslaget. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot talmannens förslag, är det förkastat.

Visst är det härligt med direktdemokrati och jag förstår radio och TV som försöker göra valet lite “häftigare”. Men det blir lite löjligt att försöka amerikanisera vårt val och få det till att vi ska välja mellan Fredrik och Mona. För så enkelt är det inte.

Läs andra bloggar om: , , , , , ,