SD och nämndemannasystemet

Rattssal

Sverigedemokraterna har kommit in i rikdagen och nu får vi ro båten i hamn. Carl B Hamilton (FP) har nog sagt det som många tänker:

Bättre att dom är i tältet och pissar ut, än att dom är utanför tältet och pissar in.

Jag tror inte att det blir bättre om man försöker stoppa SD att sitta i riksdagsutskotten. Låt dom stå för sin politik och mötas i sedvanlig debatt. Allt annat är djupt odemokratiskt.

Oavsett vad vi tycker om att SD nu är ett riksdagsparti eller vad vi tycker om de ungefär 5,7 % som röstade på partiet så finns det inget att göra än att acceptera det blev just så. Jag har inget emot att man ordnar antirasistiska demonstrationer så länge det sköts fredligt och snyggt.

Däremot förbryllas jag över den debatt som idag har dragits igång om de nämndemän som SD ska utse till landets olika dömande instanser. Man kan tycka illa om hela nämndemannasystemet där politiker utses till nämndemän och tillsammans med juristdomare dömer i tingsrätt, förvaltningsrätt och hovrätt. Jag tycker det är tveksamt men förstår intentionen att “vanliga medborgare” ska vara en viktig del i rättsprocessen. Kanske man lösa detta på ett bättre sätt?

Precis som alla andra partier får nu SD nominera nämndemän. De väljs sedan av Kommunfullmäktige eller Landstingsfullmäktige. Detta skulle nu skapa ett hot mot rättssamhället. Som vanligt när det gäller de mest knasiga inläggen i en hel del rättsdebatter så är det fd överåklagare Alhem som startat diskussionen. Han om någon borde veta hur nämndemannasystemet fungerar.

Som nämndeman svär man domareden precis som juristdomaren. Följer man inte den åker man i princip ut. Politik förekommer inte i rättssalen. De som möter rätten vet inte vilka som är nämndemän. Det är ju inte så att man presenterar sig först och säger “Hej, jag heter Erik och är Sverigedemokrat”. Ingen av parterna vet om den som är nämndeman är sosse, singel, gift, småbarnspappa eller homosexuell. Så den klagande eller tilltalade vet helt enkelt ingenting om varesig domaren eller nämndemännen. Kan verkligen förtroendet för det svenska rättssamhället minska bara för att man vet att bland alla nämndemän så finns det också Sverigedemokrater? Jag tycker det låter ganska överdrivet.

Dessutom gör ju domstolarna ett noga urval ur sina register över nämndemän när de kallar till förhandling. De tre nämndemän som normalt kallas ska helst representera olika partier, kön och ålder. Därför är det osannolikt att tre Sverigedemokrater skulle döma tillsammans.

Själva dömandet sker tillsammans med juristdomaren. Denne har alltid utslagsröst. Detta gör att även om två nämndemän slår sig samman så “vinner” den sida som juristdomaren företräder. Alla tre nämndemännen måste i så fall gå ihop och förorda ett visst domslut. Även detta rätt så osannolikt.

Sist men inte minns. Man måste följa lagen och titta på de lagrum som finns i målet, tidigare rättsfall, praxis etc. Man kan inte hitta på någon egen lag i rättssalen. Alla mål har ju en föredragande jurist som lägger fram ärendet, oftast väldigt proffsigt och korrekt. När det gäller migrationsmål kan man alltid hamna i en diskussion om skyddsskäl, trovvärdighet etc men det är väl bara att hoppas att de som utses som nämndemän tar sitt uppdrag på allvar. Skulle Migrationsdomstolen ändå fatta ett avgörande som är uppåt väggarna och köra över juristdomaren så kan man faktiskt överklaga till Migrationsöverdomstolen. De tar i och för sig bara upp fall som är prejudicerande men där sitter å andra sidan bara juristdomare och dömer.

Dessa och liknande debatter om vilken makt SD kommer att få är värdelösa och gynnar bara SD. Det är bättre att bemöda SD i sakliga debatter istället för att tramsa omkring och måla fan på väggen i stil med att nu går hela Sverige åt helvete.

Läs andra bloggar om: , ,