Varför ändrade man inte i vallagen när man hade chansen?

rostrakning_2

Vallagen är ingen grundlag. Ändå kunde man väl tittat på den när man genomförde den stora översynen i Grundlagsutredningen som bland annat ger oss en ny Regeringsform den 1 januari 2011?

Men tanke på det valkaos som nu utbrytit och de svagheter som vårt nuvarande valsystem har hade det ju varit käckt om politikerna i Riksdagen tillsammans med expertisen även sett om man kunde göra förbättringar så att våra val blir än mer rättvisa än vad de är nu. Alla säger nu: Ändra vallagen. Jag undrar: Varför gjorde man inte det när man hade chansen?

Bara en tanke.

I direktivet står det att utredningen ska beakta frågor som rör valsystemet. Men har man kommit fram till något? Jag vet inte. Kanske har utredningen inte fått det massmediala intresse som behövts. Grundlagsfrågor är kanske inte så sexiga men dom är ändå ganska viktiga för ett land (om man säger så).

Utredningen skulle:

“Förutsättningslöst utvärdera hur valsystemet har påverkat demokratins funktionssätt och pröva vilka förändringar av valsystemet som kan vara önskvärda”.

Men det bidde visst inte mer än en tumme.

Läs andra bloggar om: ,