Nu måste Riksbanken vakna upp

riksbanken

Jag irriterar mig lite på uttalanden från vice riksbankschef Svante Öberg som den senaste tiden pläderat för ytterligare räntehöjningar – gärna stora sådana – under hela den tid som senaste ränteprognosen ska omfatta.

Dessutom lär han ha uttalat sig att den japanska krisen knappast kommer påverka svensk ekonomi.

Vilken planet befinner sig Svante Öberg på egentligen? Förstår han inte vilken otrolig stor del den japanska importen betyder för svensk ekonomi. Förstår han inte att ett bakslag på en av världens starkaste ekonomier får konsekvenser för ett land vars ekonomiska utveckling till mycket stor del är beroende av export? Till framförallt Japan. Detta samtidigt som USA vacklar och det är oroligt i Mellanöstern.

Jag blir så trött. Riksbanken klarar uppenbarligen inte av sig uppgift att se den svenska ekonomin i relation till det internationella och göra vettiga bedömningar i sin helhet.

Tremånadersäntorna på den svenska bolånemarknaden har i många fall på bara ett drygt år mer än fördubblats. Detta samtidigt som Riksbanken fortsätter att räkna med våldsamma räntehöjningar de kommande åren.

Åtstramningen kommer bli enorm. Ekonomin kommer att stanna av. Konsumtionen viker. Det blir tvärstopp. Kronan är för stark, exporten krymper, höstens lönerörelse blir okontrollerad, inflationen likaså. Risken är att Riksbanken har satt igång en stor farlig snöboll som man inte kan stoppa tillräckligt snabbt – innan det är försent.

Riksbanken måste vakna upp och inse att världskonjunkturen viker och att det saknas inhemska motiv för att höja så snabbt som man planerat.

Till de goda nyheterna hör att Svante Öberg lämnar sitt uppdrag som vice riksbankschef till årsskiftet eftersom hans förordnande går ut.

Läs andra bloggar om: , ,