Tertialuppföljning

20120515-161304.jpg

En av dagens många övningar. Tertialuppföljning med GD, stf GD, ekonomichef och kvalitetssamordare.

Nu mot Arlanda och flyg till Helsingfors för möte på ECHA.

Läs andra bloggar om: