Fjellner (M) sviker sina väljare

Christofer Fjellner försöker förklara att han är för ACTA men att han inte kan rösta ja förrän det utretts om några paragrafer i avtalet kan stå i stid med EU:s fördrag. 

Men märkligt nog vill han inte riktigt erkänna sina positiva inställning till ACTA när han blir intervjuad i media.

– Jag tycker att det vore oansvarigt att rösta ja innan EU-domstolen bedömt om avtalet är i enlighet med EU-rätten, säger Fjellner till Dagens Nyheter.

Men trots att han säger så, har han alltså lagt ett ändringsförslag som föreslår att EU-parlamentet ska rösta ja till ACTA omedelbart, utan att vänta på EU-domstolen. Fjellners ändringsförslag finns att läsa här.

Jag är besviken på Fjellner som jag röstade på i senaste valet till Europaparlamentsvalet. 

Han säger att han står upp för personlig integritet och frihet på internet samtidigt som han är för ett avtal som förhandlats fram i hemlighet utan insyn och som i stort sett alla som begriper något om integritet och frihet sagt nej till.

Det är beklagligt att den unge Fjellner på så kort tid svikit sina gamla frihetliga ideal från MUF-tiden och gått över till den mörka sidan.

Jag delar inte uppfattningen att vi behöver ett omfattande ACTA-avtal för att skydda immateriella rättigheter. Vi behöver inte låsa oss vid ett mångårigt avtal för att stävja piratkopiering, vi behöver istället reformerade lagar kring immateriella rättigheter. Dagens lagstiftning är absurd och behöver förändras. Det är orimligt att folk som jobbar i skapande yrken automatiskt ska få ett skydd för sina alster som gäller 70 år efter upphovsmannens död. Det hämmar utvecklingen och gynnar ingen på sikt. 

ACTA-avtalet är alltför omfattande och har arbetats fram utan insyn av byråkrater och lobbyister. Det räcker inte med att bara kontrollera om avtalet strider mot EU-rätten. Det vore direkt oansvarigt av europaparlamentet att godkänna ACTA-avtalets otydliga och farliga text som man trots att man stött och blött texten i snart 18 månader fortfarande skapar fler frågor än svar.

ACTA-avtalet ska inte göras om i några små detaljer. Det ska förkastas helt. Sedan om några år kan man kanske fundera om man i öppenhet kan ta fram nya avtal när förtroendet för våra politiker är återställt  i frågor som rör integritet, personlig frihet och ett öppet internet. Idag är det förtroendet kört i botten och de enda som kommer plocka röster på det är Piratpartiet.

Vad gäller Fjellner så kommer han inte att få min röst igen.

Läs andra bloggar om: , , , , ,