Färre turer hotar Föglö-trafiken

Skarven

Det pågår en insamling av namnunderskrifter på grund av förslaget från Ålands landskapsregering att skära ner på skärgårdstrafiken fr o m 2013. Förslaget som nu är ute på remiss skulle bland annat innebära att de sena kvällsturerna på vardagar till och från Degerby dras in helt. Även mitt på dagen blir det långa trafikuppehåll. 

Förutom att förslaget drabbar privattrafiken och möjligheten att kunna erbjuda en ”levande skärgård” så får färre turer också stora problem för de lokala företagen som är beroende av transporter på m/s Skarven, t ex Ålands Fiskförädling som har en stor anläggning på Föglö.

Än är sista ordet inte sagt om hur trafiken kommer bli nästa år men att det skulle bli oförändrad trafik är nog uteslutet med tanke på att ekonomin inte räcker till.

De gamla tankarna om att bygga tunnel till Föglö kanske kommer upp på bordet i samma veva? 

Läs andra bloggar om: , , , ,