Vad ska man rösta på om man gillar moderat politik?

IMG_2250

Jag tror inte jag är ensam om att förundras över den senaste tidens utspel från Moderaterna. Ena veckan presenterar man ett kraftigt skattehöjarpaket för att säkra statens finanser och för att kunna lagra pengar i ladorna inför dåliga tider. Veckan efter presenterar man förslag kring skolan där man vill ta i hand med föräldrarna om någon slags pekpinnepolitik om att minska dataspelandet bland barn och ungdomar. Denna vecka vill man höja försvarsanslagen kraftigt när man tidigare kommit fram till att försvaret bara är ett av många särintressen och ska behandlas som alla andra statliga utgifter.

Moderaterna har blivit så pragmatiska till snudd på populistiska. Den nya retoriken när det gäller skatter och statens finanser skulle kunna vara hämtad ur något av förra statsministerns Görans Persson tal.

Det fanns en tid då Moderaterna kombinerade det bästa ur liberalismen och konservatismen i en stark uppfattning om att skatten skulle vara låg och att staten skall hålla sig borta från människors privatliv.

De nya Moderaterna hade förvisso en lyckad taktik för att ta makten. Men utan långsiktig strategi, bortglömd ideologi, vision och principer – så verkar det som om de inte riktigt vet vad de ska göra nu. Finns det någon plan? Kan man i så fall få reda den på innan valet?

Det finns tyvärr alltför många exempel på områden där Moderaterna övergivit eller åtminstone förändrat sin politik i grunden att den nu är helt oigenkännlig för oss som engagerade sig i partiet på 90-talet.

Moderaterna stod upp för personlig integritet och individens rätt. Sedan accepterade man en långgående farlig och luddig lagsstiftning som ger myndigheter rätt att övervaka alla svenskar utan rimlig insyn och kontroll. Inte ens när NSA-skandalen briserade insåg man att något borde göras utan man blockerade istället möjligheten för att låta EU utreda frågan vidare. Tidigare tyckte man att det var viktigt med rättssäkerhet och en statlig apparat som borde effektiviseras. Sedan har den offentliga sektorn mer eller mindre vuxit, byråkraterna har blivit fler och domstolarna brottats med jäviga domare. Inte ens grunden i en modern rättstat, att inrätta en författningsdomstol, har man lyckats genomföra, vilket tyvärr möjliggjorde att Riksdagen kunde bryta mot grundlagen hösten 2013 då man inte hanterade budgeten korrekt. Tidigare vägrade man att vara med och införa morallagar, t ex förslag om att straffa sexköpare, idag är man ivriga påhejare för en lagstiftning som uppenbarligen misslyckats.

Moderaterna var förespråkare till en modern och friare arbetsätt men istället har man hyllat kollektivavtal och blivit ovänner med Svensk Näringsliv. Och helt plötsligt verkar man också vara för att kvotera in personer i styrelser. De gamla moderaterna ville luckra upp alkoholmonopolet men istället har man höjt alkoholskatten som inneburit att alkoholimporten ökat.

Det är när man ser det i det stora sammanhanget som det blir märkligt. Vad vill egentligen Moderaterna på sikt? Visst är det viktigt att en regering tar ansvar och har koll på ekonomin, men det är ju viktigt överallt. Ett företag behöver också ha koll på sin ekonomi. Men vanligtvis vill man också något mer. Man har en idé. En vision. Varför ska man rösta på Moderaterna i nästa val, om man inte nöjer sig med balanserade budgetar och ordning i ekonomin? På vilket parti ska man rösta på om man gillar traditionell moderat politik?

Läs andra bloggar om: , , , ,