Den personliga integriteten och Moderaterna

ask_fra

För lite drygt en vecka sedan ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv – som stadgade att medlemsstaterna skall lagra data om alla medborgares alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner – och som Sverige införlivat i svensk lag sedan vi hotats, och tvingats betala, dryga böter till EU.

Helt kort anser EU-domstolen att direktivet bryter mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa stadgar om rätten till privatliv. I Sverige har ett antal internetleverantörer, med Bahnhof och Tele2 i spetsen, nu slutat lagra sådan data. Den ansvariga myndigheten, Post- & Telestyrelsen (PTS), är införstådd med detta och kommer inte inleda någon granskning eftersom man gör tolkningen att det inte spelar någon roll vad det står i den svenska lagen eftersom EU-direktivet (som nu är upphävt) går före. Ingen skulle alltså kunna fällas om man bryter mot den svenska lagen kort sagt. PTS beslut har nu ifrågasatts av Rikspolisstyrelsen som menar att PTS inte alls kan se mellan fingrarna om operatörerna inte datalagrar längre, vilket i princip innebär att RPS uppmanar till lagbrott. Det är en galen cirkus. Här borde väl ändå vår justitieminister kunna sätta ner foten och förklara vad som gäller? En svensk lag gäller INTE om den är upphävd genom att EU-direktivet som den bygger på är ogiltigt!

Datalagringsdirektivet är en mörk och galen sosseidé (det var ju Tomas Bodström som drev igenom det) från början till slut och därför är det inte konstigt att man nu försöker hålla sig fast i det med hull och hår. Men Moderaterna har från början varit tveksamma (säger man i alla fall) även om man drev igenom direktivtet i riksdagen.

Men om man nu varit så tveksamma, och hela tiden hänvisat till att om man inte införde direktivet skulle Sverige få betala skyhöga böter, så hade man nu chansen att säga – OK, nu avskaffar vi den svenska lagen och återgår till rimligt moderat politik som värnar den personliga integriteten.

Men icke. Tvärtom går justitieminister Beatrice Ask (M) ut och säger att lagen behövs för att få fast kriminella. Moderaterna är nu för en massövervakning av alla, och det utan att EU pressar på med böter. Det är skamligt eftersom Moderaterna i opposition tydligt deklarerade sitt missnöje med datalagringsdirektivet. Så här lär Beatrice Ask sagt 2005:

Vi moderater tycker att man måste vara väldigt varsam med den personliga integriteten. Det finns bra argument för vartenda intrång men sammantaget kan det bli för mycket. När vi gör intrång ska det vara effektivt och nödvändigt. I det här fallet ser jag en risk att de vi vill åt bara låter sin trafik gå på andra vägar.

Ljög Beatrice Ask då? Ljuger hon nu? Eller är hennes och Moderaternas grundläggande ideologi till salu – bara man vinner val? Det spelar nog inte så stor roll vad Gunnar Hökmark eller någon annan moderat säger i EU om datalagringen. Vill Ask behålla den så blir det så, utan att förtjäna det verkar hon ha ett onödigt stort inflytande i parti som är helt vilse i grundläggande rättsfrågor.

Det hade varit så enkelt. Direkt efter att EU-domstolen hade man kunnat konstatera att direktivet var farligt och stred mot grundläggande mänskliga rättigheter och att man nu skulle rätta till det omgående genom att snabbereda ett förslag till riksdagen att upphäva den svenska lagen. Men nej.

Detta visar på politikens smutsiga och sorgliga sida. Principer tycks bara vara viktiga när de passar en politikers eget syfte. 

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att den personliga integriteten inte betyder ett dyft för de Nya Moderaterna.

HAX skriver också om detta.

Fler citat från Beatrice Ask om datalagring.

Läs andra bloggar om: , , , , , , , ,