Jag kommer rösta pirat i EU-valet

2009 var jag inte mogen att rösta på Piratpartiet eftersom jag då tyckte att de egentligen mest drev en enda fråga – fri fildelning. Men de har verkligen bevisat sig duktiga i det dagliga arbete i parlamentet och är numera ett parti med både seriös agenda, ett otroligt driv och med möjlighet att förändra i viktiga framtidsfrågor. 2014 är jag redo. Jag kommer rösta på Piratpartiet i valet till Europaparlamentet den 25 maj.

piratpartietknapp1

Det får vara nog nu! Ungefär så känner jag.

Jag kan inte längre rösta på politiker som saknar ideologisk ryggrad och som är beredda att rösta emot personliga övertygelser bara för att vinna politisk makt. Jag röstade på Moderaterna och kryssade Christoffer Fjellner i det senast Europaparlamentsvalet. Mest för att jag alltid röstat på Moderaterna och därför att jag tyckte att Fjellner var en frisk fläkt där nere som åtminstone verkade stå emot de mest galna idéerna.

Men när han 2012 försökte driva igenom det beryktade ACTA-avtalet i EU (som sedan föll) så tappade jag tyvärr den politiska respekten för honom. Jag skrev om det här. Efter detta lovade jag mig själv att aldrig mer rösta på politiker som sviker sin, åtminstone som jag uppfattar det, grundläggande ideologi, personliga övertygelse eller löften om man så vill.

Jag vill rösta på politiker som står upp för mänskliga rättigheter, som står upp för den personliga integriteten och nätfriheten samtidigt som man inte viker ner sig när det blåser. Jag vill rösta på politiker som är beredd att ta strid för sin sak utan att vika ner sig när det blir obekvämt eller som sitter still på stolen tills pensionen ska betalas ut. Jag vill rösta på politiker som vill driva utvecklingen på Internet framåt – inte backa tillbaka till innan nätet fanns med samma resonemang som när man ville förbjuda ”Heta linjen” på 80-talet. Politiker som också begriper att vi måste modernisera upphovsrätten så modern media och kultur kan utvecklas framåt.

Tyvärr är inte EU längre det EU jag ville Sverige skulle på med i början av 90-talet. Då skojade motståndarna om att dåvarande EG ville förbjuda raka gurkor och svaret blev ”nej, nej EU ska inte lägga sig i sådana småsaker och besluten ska alltid fattas så nära medborgarna som möjligt”. Alla som följt de senaste årens EU-debatt vet att det tyvärr inte riktigt blev så. Närhetsprincipen är fin men tyvärr bara viktig när man pratar om den, när det kommer till praktisk handling kan man förvänta sig att politikerna i EU vill hantera ALLA frågor, oavsett om de egentligen är politiska eller inte. Kort sagt – man debatterar och röstar om i princip ALLT. Nu senast om att förbjuda plastpåsar! Jag tycker tyvärr att EU har blivit en omöjlig koloss som behöver genomgå en fullständig omgörning, om inte annat för att minska byråkratin och kanske försöka få till en ”årsredovisning” som klarar granskningen och gör så att de ansvariga får ansvarsfrihet. Men det är det inte så många som bryr sig om. Man kör på liksom. Som om ingenting hänt. Det oroar mig väldigt mycket.

Jag vill vara positiv till EU och till ett viktigt fortsatt europeiska samarbete men då får faktiskt EU skärpa till sig!

Samtidigt som EU-spektiska partier går framåt i alla undersökningar sitter en liten, men exklusiv, klick i Bryssel om ändå funderar på om man inte skulle utveckla samarbetet till något slags Europas Förenta Stater. Folkpartiet, som okritiskt applåderar allt som kommer från EU, verkar vara de enda som är med på noterna. Majoriteten av de europeiska väljarna bara skakar på huvudet. Och samma politiker blir bekymrade att valdeltagandet sjunker ännu lägre! Tror fan det.

2009 var jag inte mogen att rösta på Piratpartiet eftersom jag då tyckte att de egentligen mest drev en enda fråga – fri fildelning (vilket jag iof i stora delar också tycker ska vara laglig). Men de har verkligen bevisat motsatsen i sitt dagliga arbete i parlamentet. Jag tror inte att något, litet, parti gjort såpass stora framsteg i så många frågor på så kort tid som Piratpartiet.

Jag tänker på arbetet med nätfrihet, ACTA-avtal, moderniserad upphovsrätt, nätövervakning och arbetet för rätten till personlig integritet och motståndet mot det galna datalagringsdirektivet. Men också förslagen om att öppna upp EU till en mer demokratisk och öppen organisation som inte ska få tillåtas hålla hemliga möten i slutna rum där vi EU-medborgare hålls som gisslan. När andra partier mest pratar om dessa frågor upplever jag att Piratpartiet inte bara pratar utan också gör något. Ord och handling alltså.

2014 är jag redo. Jag kommer rösta på Piratpartiet i valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Läs andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,