Ska staten få beslagta domänadresser?

Doman

Hoppas inte detta blir verklighet i Sverige.

Det är många nyheter kring upphovsrätt och stämningar just nu. Förutom att flera rättighetsinnehavare bestämt sig för att stämma Bredbandsbolaget för att de tillhandahåller access till bland annat The Pirate Bay så pågår en parallell process som syftar till att staten ska kunna beslagta domänadresser som används för kriminella aktiviteter. I det här fallet är det adressen thepiratebay.se som åklagare har siktat in sig på.

Frågan är egentligen inte ny utan stämningsansökan inlämnades redan under våren 2013. Men sedan har det tagit mycket tid att få tag på alla inblandade men nu närmar sig huvudförhandlingen och det ska bli spännande att följa den processen i Stockholms tingsrätt.

Det är inte första gången en svensk domstol hanterar krav på att förverka domännamn. Men tidigare har kraven riktats mot den enskilde ägaren, som har blivit av med sin rätt att använda domänen. Efter en tid släpps den då för registrering på nytt, på samma sätt som om ägaren hade struntat i att betala räkningen.

Men nu riktar man in sig på stiftelsen Punkt SE som är ”adressregister” för alla domäner under .SE-domänen. Man vill helt enkelt att domännamnet ska beslagtas och ”förverkas” d v s att ingen annan ska kunna registrera domänen igen.

Precis som i fallet med Bredbandsbolaget tycker jag att vi är inne på en farlig väg om tingsrätten går åklagaren till mötes och tvingar Punkt SE att inte bara avregistrera domännamnet utan också förbjuder andra att registrera det – för all framtid. Det är ju knappast Punkt SE:s ansvar att se till vad som publiceras på en hemsida. Stiftelsen tillhandahåller bara adresser, som faktiskt kan användas till vad som helst.

Jämförelsen med gatuadresser är inte så orimlig:

En annan liknelse är att permanent ta bort adresser för att ett brott har begåtts i en fastighet. Hur skulle Stockholms adressplan se ut om man gjorde så? Som en schweizerost med många hål troligen. Att ta bort skylten – domännamnet – är ett ineffektivt och oproportionerligt sätt att få effekt av en tidigare dom som säger att en tjänst ska bort från internet.

Sedan måste man ställa sig frågan hur effektivt detta egentligen skulle vara i längden. Gissningsvis skaffar man sig bara en ny domänadress. Antingen under .SE eller i ett annat land. Eller, det lite mer krångliga vägen, man använder sig bara av olika IP-adresser.

Här kan man läsa hela åklagarens talan mot Punkt SE.

Jag delar helt åklagarens åsikt om att det ”handlar om grundläggande rättigheter kontra behovet att förhindra brottslighet på nätet. Det är en balansgång, och ytterst får lagstiftaren ta ställning”.

Och jag hoppas naturligtvis att både domstolen och lagstiftaren kommer fram till att de grundläggande rättigheterna väger tyngst och att Sverige inte ska sälla sig till de länder där en domstol kan beslagta olika domänadresser som staten, eller andra, inte gillar.

Läs andra bloggar om: , , , , , , , ,